กรมทางหลวง สรุปผลคัดเลือกเส้นทาง มอเตอร์เวย์ โคราช – ขอนแก่น

สรุปผลคัดเลือกเส้นทาง มอเตอร์เวย์ โคราช - ขอนแก่น กรมทางหลวง เศึกษาแนวเส้นทางโครงการ มอเตอร์เวย์ นครราชสีมา-ขอนแก่น แก้ปัญหาจราจรคับคั่ง ผ่าน 45 ตำบล 16 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น และ จ. มหาสารคาม 23 สิงหาคม 2561...