แถลงข่าวงาน “ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 9”

แถลงข่าวงาน “ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 9” วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล นายจุลนพ ทองโสภิต เป็นประธานการจัดงานแถลงข่าวงาน “ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 9”...