มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบ ที่สตรีอีสาน ควรรู้

มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบ ที่สตรีอีสาน ควรรู้ กรมอนามัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยทั่วไป ผู้หญิงเป็น มะเร็งเต้านมอันดับ 1 มะเร็งปากมดลูกอันดับ 2 ของประเทศ...

แถลงข่าวงาน “ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 9”

แถลงข่าวงาน “ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 9” วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล นายจุลนพ ทองโสภิต เป็นประธานการจัดงานแถลงข่าวงาน “ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 9”...