สศช.จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติ ภาคอีสาน ที่ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น  ...