Khon Kaen Light Rail Transit

โครงการก่อสร้าง รถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น (Khon Kaen Light Rail Transit)

โครงการก่อสร้าง รถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น (Khon Kaen Light Rail Transit) เผยรูปแบบล่าสุด! โครงการก่อสร้าง รถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น (Khon Kaen Light Rail Transit) เส้นทางแรกในภูมิภาคของไทย สายท่าพระ-บ้านสำราญ ระยะทาง 22.6 กม. จำนวน 16 สถานี...