รมช.มหาดไทย เปิดประชุมใหญ่สมาคมชาวไร่อ้อย จ.ขอนแก่น

รมช.มหาดไทย เปิดประชุมใหญ่สมาคมชาวไร่อ้อย จ.ขอนแก่น 30 ก.ย. 66 ที่สมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง จ.ขอนแก่น นายชาดา ไทยเศรษฐ รมช.มหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำพอง จ.ขอนแก่น ประจำปี 2566...