“เทศบาลสวนสนุก” คว้าถ้วยพระราชทานฯ โรงเรียนเราต้องสะอาด โครงการสปาร์คยู ปลุก-ใจ-เมือง อีสานม่วนสุข

“เทศบาลสวนสนุก” คว้าถ้วยพระราชทานฯ โรงเรียนเราต้องสะอาด โครงการสปาร์คยู ปลุก-ใจ-เมือง อีสานม่วนสุข ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2564 ที่หอศิลป์ตลาดต้นตาล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โครงการสปาร์ยูปลุกใจเมืองอีสานม่วนสุข...