เปิดแล้วงาน เพชรสมุทรคีรี วิถีไทย ประชารัฐ  ที่ลานข้าวเหนียว เซนทรัลพลาซา ขอนแก่น

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ลานข้าวเหนียว เซนทรัลพลาซา ขอนแก่น  นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ คุณศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดงาน เพชรสมุทรคีรี วิถีไทย...