24 ตค 38 วันนี้ในอดีต ปรากฎการณ์สุริยคราส

วันนี้ในอดีต ย้อนเรื่องราวความประทับใจของสุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย เมื่อ 22 ปีก่อน                คนรุ่นนั้นจะรู้ดีว่า ข่าวนี้ดังไปทั่วประเทศ  เพราะเป็นวันที่เกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญมาก นั่นคือ...