สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีไทย กิจกรรม วันลอยกระทง

สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีไทย กิจกรรม วันลอยกระทง https://youtu.be/u1hoMRrYQAg?si=MOGEf4NknSuZ6uP5 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น นางสาว อัญชลี ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น...

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม วันลอยกระทง

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม วันลอยกระทง 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น นางสาว อัญชลี ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น...