ขอนแก่น จัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา​ประจำปี​ 2566

ขอนแก่น จัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา​ประจำปี​ 2566 31 กค 66 ที่พุทธมณฑลอิสาน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร​ กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...

ประชาชน ทำบุญวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  ของทุกปี วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือเดือน 8    ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก...