“มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น” พัฒนาเครื่องปรับผิวเรียบโลหะเพื่อเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุน การผลิตมีดม่วงหวาน

"มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น" พัฒนาเครื่องปรับผิวเรียบโลหะเพื่อเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุน การผลิตมีดม่วงหวาน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่องจักรภายใต้โครงการ...