ทน ขอนแก่น”กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย” ที่ศาลเจ้าแม่สองนาง บึงแก่นนคร

ทน ขอนแก่น"กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย" ที่ศาลเจ้าแม่สองนาง บึงแก่นนคร 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ศาลเจ้าแม่สองนาง บึงแก่นนครศาลเจ้าแม่สองนาง บึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์...