ศูนย์หม่อนไหม ขอนแก่น จัดงานเส้นสายลายไหม ร้อยเรียงสายใย ร้อยแก่นสารสินธุ์

17 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมอวานี  จังหวัด ขอนแก่น        ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น        ได้จัดงานเส้นลายสายไหม   ร้อยเรียงสายใย   ร้อยแก่นสารสินธุ์     ...