สงกรานต์ขอนแก่น ปี 61 สุดคึก“สาดคักคัก สาดให้ม่วน”

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  เปิดตัวให้คนทั้งประเทศเห็นสงกรานต์ขอนแก่น 61 “สาดคักคัก สาดให้ม่วน” เตรียมพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว วันเสาร์ที่ 20  มกราคม 2561 เวลา 16.00  น. ณ โซนหมู่บ้านอีสาน สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ...