สหรัฐฯ ติวเข้มผู้พิการขอนแก่น ส่งฑูตวัฒนธรรมและกีฬา จัดกิจกรรมร่วมผู้พิการ-เด็กพิเศษ

สหรัฐฯ ติวเข้มผู้พิการขอนแก่น ส่งฑูตวัฒนธรรมและกีฬา จัดกิจกรรมร่วมผู้พิการ-เด็กพิเศษ เมือเวลา 13.30 น. วันที่ 31 พ.ค.2562 ที่ศูนย์พัฒนาบุคคลออทิสติก ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ริมบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายนีลล์ มูระตะ (...