ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานีบริการน้ำมัน รองรับบริการประชาชนช่วงสงกรานต์

ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานีบริการน้ำมัน รองรับบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ วันที่ 1 เมษายน 2567 นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยพลังงานจังหวัดขอนแก่น, พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น...