สถาบันขงจื้อ มข และ มมส จัดงานแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน   รางวัลเส้นทางสายไหม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมอวานี  ขอนแก่น  สถาบันขงจื้อ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดงานการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน   รางวัลเส้นทางสายไหม  ...