ขอนแก่น จัดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

6 กพ 2562 สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และขอนแก่น Hall เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น เป็นประธาน อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ...