ขอนแก่น พัฒนา อสม 4.0 ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและภาคีเครือข่าย   ...