“สพม.ขอนแก่น” ดึงภาคีเครือข่ายทางการบริหารการศึกษา

"สพม.ขอนแก่น" ดึงภาคีเครือข่ายทางการบริหารการศึกษา สพม.ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคลากรทางการบริหารการศึกษา...

“สพม.ขอนแก่น” เข้ม! แก้ไขภาวะซึมเศร้า ด้วยนวัตกรรมพร้อมกอดเสี่ยวฮักโมเดล

"สพม.ขอนแก่น" เข้ม! แก้ไขภาวะซึมเศร้า ด้วยนวัตกรรมพร้อมกอดเสี่ยวฮักโมเดล เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน...