ขอนแก่น จัดการประชุมสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 “ตุ้มโฮม เบิ่งแยง ฮักแพง สุขภาวะ คนขอนแก่น”

7 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น...