ชมรมครูบำนาญขอนแก่น”ผนึก 4 องค์กร จัดงาน “สานสัมพันธ์น้องพี่มิตรไมตรี ปีที่ 15”

"ชมรมครูบำนาญขอนแก่น"ผนึก 4 องค์กร จัดงาน "สานสัมพันธ์น้องพี่มิตรไมตรี ปีที่ 15" https://youtu.be/x7szM7kiHRU?si=jx-2A58qJQHCS1Tx การจัดงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงเจริญมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567...