คปภ. รุกขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผล

คปภ. รุกขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผล

สำนักงาน คปภ. รุกขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผล สร้างเครือข่ายกระจายความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อต่อยอดช่วยเกษตรกรไทยสู้ภัยธรรมชาติ ผ่านโครงการอบรมความรู้ประกันภัย ปี 2560 ลงพื้นที่ประเดิมที่จังหวัดขอนแก่น...