สมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่น จัดสัมมนาเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น

สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสัมมนาบทบาทท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19 มิ.ย.2562 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...