“สรณต”นายอำเภอบ้านฝาง เคลื่อนที่ เยี่ยมเยียน ประชาชน

"สรณต"นายอำเภอบ้านฝาง เคลื่อนที่ เยี่ยมเยียน ประชาชน เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน...