โรงเรียนนางฟ้ากัลยาณวัตร จัดงาน”KW OPEN HOUSE 2024 “สรรสร้างนวัตกรรม นำสู่นวัตกร”

โรงเรียนนางฟ้ากัลยาณวัตร จัดงาน"KW OPEN HOUSE 2024 "สรรสร้างนวัตกรรม นำสู่นวัตกร" https://youtu.be/lYFdOqMo5ws?si=LFdXTb4dSmpfUoHw https://youtu.be/0dFM_Df_P70?si=F7tliLeDAAFl0LWf https://youtu.be/iHzFmahWFRg?si=TC-L1EKcB-aLBVW- โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมKW OPEN HOUSE 2024 "สรรสร้างนวัตกรรม...