“อ.บ้านฝาง” ร่วมก่อสร้างบ้านให้แก่คนเปราะบาง

"อ.บ้านฝาง" ร่วมก่อสร้างบ้านให้แก่คนเปราะบาง เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างมาก จึงมีแนวคิดที่จะขยายโครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ทั้งคนพิการ...

ขอนแก่นรวมพลังสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ตามโครงการขจัดความยากจน

ขอนแก่นรวมพลังสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ตามโครงการขจัดความยากจน นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ นายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เจ้าหน้าที่ อบต.นางาม ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน...