สสส.-สคอ.-สอจร. รวมพลังภาคีชูความสําเร็จ”พื้นที่ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน” ชี้กลไก ศปถ.อําเภอ คือกลไกจัดการที่เห็นผลที่สุด

สสส.-สคอ.-สอจร. รวมพลังภาคีชูความสําเร็จ”พื้นที่ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน” ชี้กลไก ศปถ.อําเภอ คือกลไกจัดการที่เห็นผลที่สุด 3 ก.ค.2566 – ที่โรงแรมมันตราวารี อ.เมือง จ.ขอนแก่น สํานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)...