ธปท อีสาน  สัมมนาวิชาการ   อีสานพร้อมปรับ รับกระแสเศรษฐกิจการเงินใหม่

ธปท อีสาน  สัมมนาวิชาการ   อีสานพร้อมปรับ รับกระแสเศรษฐกิจการเงินใหม่ จันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ที่ รร พูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น  นายศรัณย์ ธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...