ธปท อีสาน  สัมมนาวิชาการ   อีสานพร้อมปรับ รับกระแสเศรษฐกิจการเงินใหม่

ธปท อีสาน  สัมมนาวิชาการ   อีสานพร้อมปรับ รับกระแสเศรษฐกิจการเงินใหม่

จันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ที่ รร พูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น  นายศรัณย์ ธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เปิดงาน งานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2565 เรื่อง  อีสานพร้อมปรับ รับกระแสเศรษฐกิจการเงินใหม่ ในงานมีการ สนทนากับผู้ว่าการ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ หัวข้อ “ชีพจรเศรษฐกิจการเงินภาคอีสาน และความท้าทายที่ต้องก้าวข้าม”  การนำเสนอ ยกระดับเศรษฐกิจการเงินภาคอีสาน ด้วยกระแส “ดิจิทัล” และ “ความยั่งยืน” โดย คุณพิทูร ชมสุข และ คุณอภิชญาณ์ จึงตระกูล ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงสุดท้ายวันนี้ พบกับช่วงเสวนา เรื่อง “ธุรกิจในภูมิภาคจะเดินหน้าต่ออย่างไร” เพื่อร่วมหาแนวทางการปรับตัวของธุรกิจ รับมือกระแส “ดิจิทัล” และ “ความยั่งยืน” ให้ธุรกิจอยู่รอดได้

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจ อยู่ในช่วงกำลังฟื้นตัว และ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง  จากภายในประเทศเป็นหลัก และตัวที่จะช่วยการฟื้นตัวทางเศรศฐกิจอย่างต่อเนื่องคือการท่องเที่ยว

คุณพิทูร ชมสุข และ คุณอภิชญาณ์ จึงตระกูล ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจภาคอีสาน มีการกระจุกตัวและมีมูลค่าเพิ่มน้อย โดยภาคเกษตร เป็นแหล่งรายได้หลักและภาคอีสานมีจำนวนแรงงานมากที่สุด    ภาคอีสานเริ่มปรับตัวสู่การผลิตที่มีความยั่งยืนมากขึ้น โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ภาคอีสานมีศักยภาพในการผลิตอาหารทางเลือกจากแมลง โดยเฉพาะ จิ้งหรีด  และ หลายพื้นที่ของภาคอีสานเริ่มขับเคลื่อน Smart City  เช่นที่ จังหวัดขอนแก่น  อุดรธานี  นครราชสีมา และทิศทาง ภาคอีสานจะมุ่งสู่ Medical Tourism  เนื่องจาก . มีคุณภาพการรักษาพยาบาลระดับสากล  มีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ เป็นแหล่งวัตถุดิบปลอดภัยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น