สงกรานต์ขอนแก่น ยิ่งใหญ่ สาดซิ่ง สาดศิลป์ ที่ถนนข้าวเหนียว

สงกรานต์ปี 2566 เมืองขอนแก่นสร้าง Impact ระดับประเทศ ด้วยการไม่ลืมรากเหง้าศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมชุ่มฉ่ำคลายร้อนที่ถนนข้าวเหนียว ชูความโดดเด่นของคลื่นมนุษย์ Return...