สงกรานต์ขอนแก่น ยิ่งใหญ่ สาดซิ่ง สาดศิลป์ ที่ถนนข้าวเหนียว

 

สงกรานต์ปี 2566 เมืองขอนแก่นสร้าง Impact ระดับประเทศ ด้วยการไม่ลืมรากเหง้าศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมชุ่มฉ่ำคลายร้อนที่ถนนข้าวเหนียว ชูความโดดเด่นของคลื่นมนุษย์ Return ภายใต้แนวคิด “สาดซิ่ง สาดศิลป์” และยังคงมีการวางมาตรการ “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

22 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้จัดการแถลงข่าว “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566”  โดยได้รับเกียรติ์จากนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าว ในงานมีนายนายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พันเอกอภิชาติ รานอก เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23  พันตำรวจเอกชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น.  นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะและทุนอุปถัมภ์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (ผู้แทนของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.) ร่วมแถลงข่าว ท่ามกลางการร่วมรับฟังจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ พี่น้องสื่อมวลชน ซึ่งมีสีสันของการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจากวงสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการจัดซุ้มอาหาร ตกแต่งสถานที่ให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบของจัดงานงานสงกรานต์
โดยงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ผูกมิตรไมตรีระหว่างผู้คนในชุมชน มีแนวคิด คือ เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองสู่ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยการนำเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่น คือ วัฒนธรรมเสียงแคน เหลืองอร่ามดอกคูนบาน มนต์เสน่ห์ความงดงามในวิถีชีวิตของคนขอนแก่น เชื่อมโยงกันด้วยสายน้ำที่ชุ่มเย็นผ่านการจัดงานสงกรานต์
ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา จากพลังความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงประชาชนชาวขอนแก่น จึงทำให้สงกรานต์ขอนแก่นยกระดับการจัดงาน จากงานท้องถิ่น ไปสู่งานระดับภูมิภาค จนกลายเป็นงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ แต่เนื่องจากในช่วงระหว่างปลายปี 2562 จนถึงปี 2565 ได้เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด 19 ไปทั่วโลก จึงทำให้การจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวขอนแก่นต้องหยุดชะงัก หรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์
แต่สำหรับการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 นี้ จะเป็นการกลับมาของจัดกิจกรรมที่เต็มรูปแบบเช่นเดิม ซึ่งจะมีการจัดงาน ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2566 ภายใต้แนวคิด “สาดซิ่ง สาดศิลป์” โดยแบ่งการจัดงานเป็น 2 พื้นที่ คือ
พื้นที่บริเวณบึงแก่นนคร ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2566 เป็นการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน อีกทั้งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 พร้อมชมการแสดงของศิลปิน ท็อป นรากร และ วงอ้ายมีผัวแล้ว /การประกวด COVER DANCE / การประกวดธิดาดอกคูนเสียงแคน /พิธีอัญเชิญ พระพุทธพระลับ จากวัดหนองแวงพระอารามหลวง ไปยังวัดธาตุ พระอารามหลวง / พิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระลับ/ การประกวดตบประทาย ตลอดจนฟรีคอนเสิร์ตหมอลำคณะดอกฝ้าย เวียงวิเศษ / คณะ บุญเลิศ วิเศษศิลป์ /คณะวีระพล สืบศิลป์ / คณะ สุระศิลป์อินคอนเสิร์ต และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ บึงแก่นนคร
และพื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566 ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ /สรงน้ำพระพุทธรูป /รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที /กิจกรรมโฮมบุญโฮมญาติ /ความสวยงามและอลังการของขบวนแห่พระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) และขบวนแห่สงกรานต์ จากวัดธาตุพระอารามหลวง ไปยังศาลหลักเมือง /เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น “เกาะวัฒนธรรม” โดยจะมีการประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น /ม่วนซื่นสร้างสามัคคีกับวัฒนธรรมท้องถิ่นรำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน /กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน /การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ Return พร้อมสนุกสุดเหวี่ยงไปกับการแสดงคอนเสิร์ตของ เบิ้ล ปทุมราช / ไอซ์ ศรัณยู /วงมีน และ การแสดงของเยาวชนคนกล้าขอนแก่น นักร้องดีเจคับคั่งที่เวทีถนนข้าวเหนียว
โดยตลอดระยะเวลาของทุกๆปีในการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียวที่ผ่านมา รวมไปถึงการจัดงานในปีนี้ด้วย เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับความร่วมมือจาก จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัย และการจราจร จากมณฑลทหารบกที่ 23 /ตำรวจภาค 4 /ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น / ตำรวจท่องเที่ยว/ สรรพาสมิตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น /เจ้าหน้าที่ อปพร. / อสตร. /หน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ / หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านต่างๆ รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ พี่น้องชุมชน ประชาชนชาวขอนแก่นที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม และร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่น
.นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมสร้างสีสีนความสดใสให้กลับมามีชีวิตชีวาที่ขอนแก่น สร้างความประทับใจที่เป็นไฮไลท์แห่งความทรงจำ “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2566 “สาดซิ่ง สาดศิลป์”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น