20 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมจัดงาน 78 ปี วันเอกราชประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

20 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมจัดงาน 78 ปี วันเอกราชประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปีวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในวันนี้...