ขอนแก่นจัดระเบียบสายสื่อสาร

16 พฤษภาคม 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ลานสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนเมืองขอนแก่น...