ขอนแก่นจัดระเบียบสายสื่อสาร

16 พฤษภาคม 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ลานสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนเมืองขอนแก่น ในการเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ให้สภาพแวดล้อม ทัศนียภาพสวยงาม รองรับสังคมยุคดิจิทัล เศรษฐกิจอัจฉริยะ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน    จังหวัดขอนแก่น และสำนักงาน กสทช. ได้ประชุมทำความเข้าใจมาตรฐานการพาดสาย และตรวจสอบมาตรฐานการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น   ทั้งนี้จากกรณีอุบัติเหตุสายสื่อสารอินเทอร์เน็ต ที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าถูกรถบรรทุกเกี่ยวตกลงมา ในขณะที่มีผู้ขับรถจักรยานยนต์ตามมา บริเวณหน้าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   จึงเป็นที่มาของการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยเริ่มจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางที่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสำนักงาน กสทช. ดำเนินการนำสายที่ไม่ได้รับอนุญาต สายไม่ใช้งาน ออกจากสายเสาไฟฟ้าในทุกจังหวัด ดำเนินการที่จังหวัดขอนแก่นนำร่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจัดระเบียบสายสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    โดยกำหนดแผนจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า  จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนนกลางเมืองจากสี่แยกถนนประชาสโมสร ถึงสามแยกถนนหลังศูนย์ราชการระยะทาง 1 กิโลเมตร และถนนหน้าเมือง จากสี่แยกถนนประชาสโมสร ถึงสามแยกถนนหลังศูนย์ราชการ ระยะทาง 1 กิโลเมตร เมื่อเสร็จสิ้น 2 เส้นทาง จะดำเนินการในเส้นทางวิกฤตที่ไม่สามารถอนุญาตให้พาดสายสื่อสารต่อไปได้อีก 4 เส้นทาง คือ เส้นทางถนนกสิกรทุ่งสร้าง เส้นทางทางเข้าบ้านโนนม่วง เส้นทางถนนสมหวังสังวาล และเส้นทางถนนมะลิวัลย์ ตั้งแต่สี่แยกที่ว่าการ ถึงสี่แยกเทศบาลอำเภอชุมแพ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า มีผู้ให้บริการในเขตจังหวัดขอนแก่น จำนวน 17 ราย ที่ได้เริ่มดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และจะดำเนินการรวบสายต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทุกวันพฤหัสบดี และผู้ให้บริการส่วนภาครัฐ ได้เริ่มดำเนินการเก็บสายที่ไม่ได้ใช้และรวบสายที่ยังใช้ได้อยู่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้ประสานงานผ่าน กสทช. โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยรับอาสาที่จะเป็นผู้ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการที่จะกำหนด หนึ่งเส้นทางให้กับจังหวัดขอนแก่น ในการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน โดยมอบให้ทางจังหวัดได้หารือเป็นการภายในว่าพี่น้องประชาชน มีความต้องการให้ถนนสายใด ได้เริ่มดำเนินการเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นโครงการพิเศษในปีนี้ที่ กสทช. ได้มอบให้จังหวัดขอนแก่นดำเนินการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 สายทาง มาก่อนหน้านี้แล้ว และพิจารณาดำเนินการในอำเภอใหญ่ๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่อาจจะมีปัญหาในอนาคตด้วย ขณะนี้บริษัทผู้ให้บริการทั้ง 17 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น พร้อมที่จะร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นสายสื่อสารที่เลิกกิจการไปแล้วและไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บ รวมถึงสายที่ลักลอบพาดสายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะสามารถดำเนินการรื้อถอนได้ทันที

ทั้งนี้จากกรณีอุบัติเหตุสายสื่อสารอินเทอร์เน็ต ที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าถูกรถบรรทุกเกี่ยวตกลงมา ในขณะที่มีผู้ขับรถจักรยานยนต์ตามมา บริเวณหน้าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   จึงเป็นที่มาของการจัดระเบียบสายสื่อสาร

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น