สาวขอนแก่น แก้มแดง

สาวขอนแก่น แก้มแดง วันที่  11 กุมภาพันธ์  2562 ที่ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาขอนแก่น 1 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดรณรงค์สาวไทยแก้มแดง ภายใต้"โครงการผิวสวย แก้มใส สาวไทยขอนแก่น แก้มแดง โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย...