สาหร่ายหางกระรอก เพาะในอ่างบัวงอกได้งามดี

สำหรับผู้ที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดงตอนนี้อาหารกุ้งก้ามแดงสามารถเพาะพันธุ์ได้เองที่บ้านแล้ว ถ้าที่บ้านท่านมีอ่างบัว นำสาหร่ายหางกระรอก มาเพาะ ในอ่างบัวได้ เจริญงอกงามดี สาหร่ายหางกระนอก  เป็นพืชใต้น้ำ...