สาหร่ายหางกระรอก เพาะในอ่างบัวงอกได้งามดี

สำหรับผู้ที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดงตอนนี้อาหารกุ้งก้ามแดงสามารถเพาะพันธุ์ได้เองที่บ้านแล้ว ถ้าที่บ้านท่านมีอ่างบัว นำสาหร่ายหางกระรอก มาเพาะ ในอ่างบัวได้ เจริญงอกงามดี

สาหร่ายหางกระนอก  เป็นพืชใต้น้ำ ต้นเป็นสายเรียวยาว ใบเป็นใบเดี่ยวออกรอบข้อ 3-8 ใบ รูปแถบแกมหอกหรือรูปไข่ กว้าง 1.5 ม. ยาว 8-40 มม. ขอบใบจักฟันเลื่อย ดอก ขนาดเล็กแยกเพศ ดอกเพศผู้ออกตามซอกใบ มีใบประดับหุ้ม กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ เกสรเพศผู้ 3 อัน ดอกเพศเมียมีใบประดับหุ้มที่โคนก้าน กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ ยอดเกสรเพศเมีย 3 อัน ผลขนาดเล็กรูปคล้ายทรงกระบอก

การกระจายพันธุ์

ตั้งแต่ทวีปยุโรป แอฟริกา และเอเชีย พบตามบริเวณแหล่งน้ำจืดทั่วไป เช่น หนอง บึง หรือในนาข้าว หรือบริเวณที่น้ำขังและไหลไม่แรงนัก จากใกล้ระดับน้ำทะเล ถึง 2,000 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม – มกราคม

สามารถนำมาทำปุ๋ยได้ และนิยมใช้เป็นไม้ประดับอ่างน้ำหรือตู้ปลา

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น