สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เมาสุรา33 ราย

สรุปอุบัติเหตุ ขอนแก่นช่วง 7 วันอันตราย ผู้เสียชีวิตลดลง เมาสุราเป็นสาเหตุหลัก

ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น  สรุปรายงานผลข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 สะสม 7 วัน  ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560    มีอุบัติเหตุสะสม 53 ครั้ง บาดเจ็บ...