กองทุนฟื้นฟู.ขอนแก่น” เร่ง!จัดการหนี้สินของเกษตรกร

กองทุนฟื้นฟู.ขอนแก่น" เร่ง!จัดการหนี้สินของเกษตรกร ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรติดตาม เร่งรัด ประชาสัมพันธ์ การรายงานตัวของเกษตรกร...

ธ.ก.ส.จับมือ กฟก.จ.ขอนแก่น เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

ธ.ก.ส.จับมือ กฟก.จ.ขอนแก่น เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่าง ธ.ก.ส. กับกองทุนฟื้นฟูฯ...

รองนายกฯ มอบเช็คและโฉนดที่ดินให้เกษตรกร

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่โรงแรม ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล.อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์. รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เป็นประธานการมอบเช็คโครงการฟื้นฟูฯ...