นักวิจัย มข.พัฒนากระบวนการผลิตก๊าซไฮเทน พลังงานทดแทนใหม่จากน้ำอ้อย

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560  ที่สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนถึงเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซไฮเทน...