เริ่มแล้ว นิทรรศการ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม”

13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดนิทรรศการร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เปิดคมความคิด ปลุกแรงบันดาลใจ “ตนต้นแบบ”            สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดแสดงที่ภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รวบรวมแนวคิดผลงาน...