ขอนแก่นพร้อมเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค

วันที่ 11 กันยายน 2561 ที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการเวที รับฟังความคิดเห็นโครงการรองรับการพัฒนาท่าเรือบก ในภูมิภาค...