ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ภารกิจการให้บริการศูนย์ฯ

20 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์   นางทิพวรรณ กลิ่นแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพคนงานภาค...