ขอนแก่น จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ขอนแก่น จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยดูแล แก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมอาชีพ และสิ่งที่สำคัญต้อง ลดต้นทุนการผลิต ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิต...

จังหวัดขอนแก่น มอบรถแทรกเตอร์ ให้กลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ

จังหวัดขอนแก่น มอบรถแทรกเตอร์ ให้กลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560  ที่สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร ...