การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครู ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น ได้มีการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการรศึกษาธิการจังหวัด...