เปิดแล้ว สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ขอนแก่น

เปิดแล้ว สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ขอนแก่น 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ทีร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...