“OR”จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชนภูมิภาค ประจำปี 2566

"OR"จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชนภูมิภาค ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ และเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น...

แบงก์ชาติอีสาน พบสื่อมวลชน

แบงก์ชาติอีสาน พบสื่อมวลชน https://youtu.be/lS3rxmhiFmc 2 มิถุนายน 2566 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พบสื่อมวลชนและจัดโครงการ "สื่อมวลชนอีสาน...รู้เท่าทันการเงินดิจิทัลและภัยการเงิน" ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต...