CAT ขอนแก่นอบรมป้องกันอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่สำนักงาน กสท โทรคมนาคม เขตตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น       นายชูเกียรติ์ นามบุญเรือง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ...