วันแรก แก้หนี้นอกระบบ ขอนแก่น มูลค่าหนี้กว่า 43 ล้านบาท

วันแรก แก้หนี้นอกระบบ ขอนแก่น มูลค่าหนี้กว่า 43 ล้านบาท 1 ธ.ค.2566 วันแรกของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยปราบปรามผู้มีอิทธิพล...